Измененията в ОСП срещнаха сериозно неодобрение » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Измененията в ОСП срещнаха сериозно неодобрение

Акценти

  • Според експертите от Европейската сметна палата, идеите за изменение на ОСП не съответстват на търсените ефекти

Точно сега градивната критика може да бъде от полза, очертавайки нов път към положителна промяна в законодателните текстове

През изминалата седмица одиторите на ЕС изразиха своето недоволство относно планираните промени в Общата селскостопанска политика (ОСП). Според експертите идеите за измененията не съответстват на търсените ефекти. Така Комисията и подходът й за действие бяха определени като неподходящи. Те не очертават по-екологосъобразен подход, който да се базира на резултатите. Това съобщават от EURACTIV Германия.

ЕК апелира за цялостна реформа  на ОСП. Към момента наболелите теми, като Brexit, спасяването на еврото и управлението на границите, фокусират вниманието към нуждата от пестене на пари в други области. Изключително важно е да се намери начин за по-малко използване на финансови средства, при това по-целенасочено.

Тук възниква въпросът, как точно ще се случи това разумно разходване на пари. Списъкът от цели е дълъг. В него влизат нуждата от подкрепа за доходите на земеделските стопани, подобряването на конкурентоспособността, по-равномерното разпределение на властта във веригата на предлагането на храни, борбата с изменението на климата, устойчивостта, биоразнообразието и т.н. Така възниква и още по-същественият въпрос. Предложенията за реформа могат ли да задоволят всички тези потребности?

Какво е мнението на експертите?

Специалисти от Европейската сметна палата не вярват, че това ще се случи. Учреждението, със седалище в Люксембург, представлява интересите на данъкоплатците в ЕС. То следи разходите на Съюза и правилното събиране на неговите приходи. Друг негов ангажимент е редовното изготвяне на становища с цел по-добро управление на финансовите ресурси. Експертите на Сметната палата често биват изслушвани и от вземащите решения в Брюксел.

В последното им становище бяха изложени аргументи срещу начина на финансиране, който ще се запази и след промените в ОСП. Сега паричните средства биват осигурявани под формата на директни плащания на база декларирана площ. Планирано е тази практика да остане и след реформата на ОСП. Това ще е така, защото няма други възможности за прилагането на различна политика в областта. При този вид финансиране най-лошото е, че многобройните екологични проблеми не могат да бъдат взети под внимание. От икономическа гледна точка избраният метод не е най-разумния. Чрез него не може да се осигури приличен доход за земеделските стопани.

Одиторите признават, че предложението за реформа на ОСП предоставя инструменти за постигане на целите, които обаче не са специфични, нито количествено определени. Одобрение получи фактът, че фокусът на подкрепата на ОСП преминава от спазване на регламентите към изпълнение. Експертите от Сметната палата обясниха, че не са предвидени важни елементи за осигуряване на работеща схема за ефективност. Според тях са необходими както повече стимули за постигане на ефективност, така и система за проверка на законността.

Кое е тревожното?

Този преход към оценка основана на резултатите не означава, че не трябва да се съблюдават законността и редовността. Експертите смята, че една законодателна разпоредба, според която само малка част от разходите трябва да съответстват на законодателството на Съюза би била проблем. Така може да се създаде предпоставка за понижаване важността на разпоредбите и подкопаване прилагането на правото на ЕС. Становището на специалистите от Сметната палата намери подкрепа от различни партии, организации и евродепутати.

Критиките на Сметната палата идват в подходящ момент, защото все още не е късно да се включат конкретни подобрения в законодателните текстове. Процесът на формиране на мнение е в ход както в Съвета на ЕС, така и в ЕП. Ако позициите останат, то ще влязат в тристранните преговори с Комисията. Вероятно е това да се случи след изборите за Европейски парламент през май 2019 г.

 

Сродни публикации