Измама за над 1 млн. лв. по ПРСР разкри Окръжна прокуратура – Благоевград » Съвети в земеделието

май 30, 2023

Измама за над 1 млн. лв. по ПРСР разкри Окръжна прокуратура – Благоевград

Акценти

  • Обвиняемите са подали неверни данни в заявление по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

Срещу две лица Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт.

Лицата Г.И. и Г.А. са предоставили неверни сведения. Те са използвали не по предназначение средства по програма на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На 19.01.2010 г. обвиняемият Г.И., в качеството си на бенефициент – земеделски производител – физическо лице, в съучастие с Г.А. като негов пълномощник, е получил сумата от 19 556,80 лева. Тези средства представляват безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Те са били авансово плащане по сключен от лицето договор с ДФ „Земеделие“ във връзка с подадено заявление за подпомагане по мярка 112 – създаване на стопанства на млади фермери и бизнес план към него. В действителност обаче земеделското стопанство не било развито. В периода от 19.01.2010 г. до 18.09.2014 г. получените средства не са използвани по предназначение.

Обвиняемите са подали неверни данни в заявление по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от 01.04.2011 г. , както и в заявка за авансово плащане към договор за финансово подпомагане. Целта била да получат парични средства, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени от ЕС на българската държава. Към заявлението са приложени бизнес план, анкетни формуляри, договори за изграждане на оранжериен комплекс и протоколи за изборна възложител с представени оферти към тях. Те обаче били неистински и съставени с цел одобряване на проекта.

Пред отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ при ДФЗ, Областна дирекция – Благоевград, обвиняемият Г. И. декларирал, че отговаря на изискванията за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 г. – 2013 г. Той е представил сведения, че вече има съществуващо земеделско стопанство. То било поне една икономическа единица (5 дка оранжерийни домати). Възнамерявал да го развие ползвайки необходимото количество земя и при наличие на достатъчен капитал – 40 % от стойността на проекта.

Реално нямало създадени условия за това. Не са направени и необходимите инвестиции. Неверните сведения били предоставени с цел получаване на средства в размер на 1 049 722,80 лева.

От своя страна обвиняемият Г.А. знаел, че бенефициентът – Г.И., не разполага с капитал за финансиране и с реално земеделско стопанство за модернизиране. Той му помогнал със съвети и разяснения за набавяне на документи. В „Необходими специфични документи“ в заявката за авансово плащане бенефициентът отбелязал – банкова гаранция в размер на 110 % от стойността на авансовото плащане за срока на договора. Към нея било представено удостоверение от банкова институция за обещание относно бъдеща гаранция. Наред с това обвиняемият Г. А. осигурил на Г. И. документи за фиктивни разходи и инвестиции.

Предстои наказателното производство срещу двамата обвиняеми да продължи в съда.

 

Сродни публикации