Излезе докладът „Краткосрочна пазарна перспектива за селскостопанските пазари през 2020 год. – пролет" - вижте тук » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Излезе докладът „Краткосрочна пазарна перспектива за селскостопанските пазари през 2020 год. – пролет“ – вижте тук

Акценти

  • Износът на сирене продължава да се увеличава, което ще доведе до цялостно увеличение в производството на сирене

Въпреки ситуацията, причинена от коронавируса, производството в селското стопанство се представя добре.

За стопанската 2019/2020 година, зърнопроизводството в ЕС се очаква да достигне 294 млн. тона. След това увеличение, за стопанска година 2020/2021 се очаква слаб спад до 287,8 млн. тона. При производството на рапица се очаква намаление до 14,9 млн. тона, в следствие на намаление на производствените площи.

Насажденията от маслодайни култури се очаква да се възстановят до 10,5 млн. ха през стопанската 2020/2021 година.

При производството на протеинови култури също се очаква повишение до 4,5 млн. тона, което е с 4% повече, сравнено с производството през миналата 2018/2019 стопанска година. В производството на захар в ЕС, се очаква да настъпи лек спад до 17,4 млн. тона, поради намаление на площите.

Консумацията на вино в ЕС, се очаква да намалее то 108 млн. хектолитра. Това е с 8% по-ниско от средната консумация на вино за последните 5 години. Износът на вино от ЕС също е засегнат, като очакванията са за намаление с 14% за стопанската 2019/2020 год. В сектора на „Плодове и зеленчуци“, търсенето на свежи ябълки от ЕС се очаква да бъде значително над средното, но се очаква производството да спадне до 10,8 млн. тона.

При производството на портокали се наблюдава ограничено въздействие, тъй като периодът за прибиране на реколтата е към края си. Търсенето на свежи портокали и сокове е нараства от известно време. През 2019 год., събирането на мляко се е увеличило с 0,4%, което е най-ниският растеж след 2012 год.

Увеличаването на производството на млечни продукти през 2020 год. се очаква да бъде също на подобни нива. Всичко това се дължи на нарушена логистика при събирането на мляко или доставянето на фуражи. Потреблението на сирена също ще има лек ръст от 0,3% през 2020 година. Износът на сирене също ще продължи да се увеличава, което ще доведе до цялостно увеличение в производството на сирене.

При производството на птиче месо се очаква през 2020 год. да се запази тенденцията на нарастване, започнала още през 2019 год., въпреки че отрасълът също е повлиян от забраната за работа на ресторанти. Производството на свинско месо трябва да отбележи също ръст през тази година, като се запазва високото търсене на азиатските пазари, особено в Китай. Износът на свинско месо също се очаква да отбележи ръст от 12%, след увеличение от 17% през 2019 година.

 

За автора

Сродни публикации