Изключително ниско е нивото на грешки при плащанията по ПРСР » Съвети в земеделието

май 07, 2021

Изключително ниско е нивото на грешки при плащанията по ПРСР

Акценти

  • При „Селските райони“ имаме 2,4% - говорим за съществен процент грешки

Кохезионна политика и земеделие остават традиционно проблемни.

Това заяви пред БНР Илияна Иванова – член на Европейската сметна палата.

Г-жа Иванова и колегите и са готови с доклада си за 2018 г. Той съдържа констатации за финансовото състояние на ЕС. За трета поредна година оценката за редовността на отчетите е с резерви.

„Това, че имаме една стабилна тенденция на по-ниско ниво на грешки – 2,6%, е само общото ниво на грешки за тази година спрямо миналата, и това не бива да ни успокоява. Остават си традиционно проблемните области, като кохезионна политика и земеделие, където винаги процентът на грешки е бил най-висок. Отново тази година за пореден път виждаме, че тези грешки засягат високорисковите разходи, при които плащанията от европейския бюджет се извършват на база на възстановяване на направените разходи.

При кохезията и при „Селските райони“ имаме този тип разходи, които предразполагат към грешки чрез обществените поръчки – недопустими разходи, липсваща документация.

При кохезията имаме 5% грешки. При „Селските райони“ имаме 2,4% – говорим за съществен процент грешки. И за двете проблемни сфери този процент все пак е драстично намалял“, обясни тя в интервю за предаването „Нещо повече“.

Иванова подчерта, че трябва да се прави разлика при грешките – къде има умисъл и къде не. „Там, където видим грешки с умисъл, веднага ги предаваме на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Тази година сме идентифицирали 9 такива случаи“, добави тя.

Илияна Иванова отбеляза, че в случаите, които са коментирани в Европейската сметна палата, България не е спомената никъде:

„При транзакциите в областта на кохезионната политика, които са проверявани – 15 на брой в България, не са открити никакви грешки. В областта на земеделието – са проверени 4 броя и също 0 количествени грешки“.

 

За автора

Сродни публикации