Изискването 5% от площите да бъдат засети с азотофиксиращи култури ще ощети земеделските производители » Съвети в земеделието

октомври 03, 2023

Изискването 5% от площите да бъдат засети с азотофиксиращи култури ще ощети земеделските производители

Изискването 5% от площите да бъдат засети с азотофиксиращи култури ще ощети земеделските производители. Според тях едно от изискванията по мерките, предвидени в новия програмен период е 5 на 100 от площите да бъдат засети с фасул, леща, грах, и люцерна, които да облагородят почвата. „По този начин се развива биоземеделие, естественото обогатяване на почвата и понижаване на нормите на торенето с изкуствен тор. Това обаче има и отрицателни страни. Ние няма да заложим продукция в тези 5 на 100 площите, а трябва да платим на собствениците на земята рента в размер на 50-55 лв/дка. Тези нови изисквания имат своите отрицателни страни, но така или иначе се изисква и ние ще го съблюдаваме”, посочват те. Друго изискване, което не удовлетворява земеделските стопани, е поставянето на горна граница в размера на заплащането. Това се прави с оглед да се намали средният размер на обработваема площ в стопанството. „Знаете, че в България се създадоха т. нар. латифундистки стопанства от южноамерикански тип, т.е. един холдинг да владее над милион декари земя. Тенденцията на намаляване на средния размер на площите е добра, но кооперациите са пряко засегнати от тази тенденция. Все още няма пълна яснота с колко ще бъдем ощетени, тъй като ние обработваме наета земя от земеделските стопани”, допълват земеделските производители.

 

За автора

Сродни публикации