Изгубените от Син език животни се заявяват до 2 октомври » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Изгубените от Син език животни се заявяват до 2 октомври

На 2 октомври 2014 г. изтича крайният срок, в който земеделските производители могат да заявят загубените животни в следствие на болестта Син език. За целта те трябва да подадат заявление по образец за форсмажор в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Това се отнася за кандидатите по линия на Директните плащания за Кампания 2014, които са декларирали животни за подпомагане по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане. За да получат субсидиите си, те имат задължение да задържат във фермите заявените за субсидиране глави добитък в рамките на 100 дни след приключване на кампанията – от 9 юни до 17 септември. При загуба на животно, стопаните трябваше да го заменят с друго. Изискването е записано в Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.

Земеделските производители са длъжни да представят доказателствени документи към заявлението за форсмажорни обстоятелства. С тях ще се удостоверява смъртността във фермите, в следствие на епидемията от Син език (бележки от екарисажите или протоколи от ветеринарните лекари). Починалите животните задължително трябва да са идентифицирани чрез номера на ушната марка.

Декларирането на изгубените животни е част от мерките в помощ на животновъдите. Те бяха предприети миналата седмица на третото заседание на Координационния щаб за решаване на проблемите с епидемията от Син език, създаден от министъра на земеделието и храните Васил Грудев. Мярката има за цел да помогне на земеделските производители, които поради забраната за придвижване на животните, не могат да извършат тяхната замяна.

Всички заявени случай в ДФ „Земеделие“, свързани с изгубени животни при епидемията от Син език, ще бъдат разглеждани като извънредни, форсмажорни обстоятелства. Това означава, че при проверките на място починалите животни няма да бъдат търсени като налични във фермите, а стопаните няма да търпят санкции за намаления брой глави добитък в стадата при получаване на субсидиите за Директни плащания 2014 г.

 

За автора

Сродни публикации