Изготвен е график за прием на заявления по ПРСР 2014-2020 г. през календарната 2015 г. » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Изготвен е график за прием на заявления по ПРСР 2014-2020 г. през календарната 2015 г.

Изготвен е индикативен график за прием на заявления по ПРСР 2014-2020 г. през календарната 2015 г. Планирани са приеми за едни от най-атрактивните мерки от програмата. Според графика Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ ще отвори в последната седмица на месец юни и ще продължи до началото на месец август.

За месец октомври е предвиден прием по Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ като след него ще последва втори прием по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Той е насрочен за месец ноември.

Целия график можете да видите ТУК.

 

За автора

Сродни публикации