Изготвени са административните оценки на 175 проекта » Съвети в земеделието

февруари 03, 2023

Изготвени са административните оценки на 175 проекта

Акценти

  • Съставен е и списък с проектите, за които няма да бъдат изготвени техническа и финансова оценка

Предложенията са по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Вече 175 проекта са с изготвена оценка за административно съответствие и допустимост. Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Тя е от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Подпомагане се предоставя за проекти, чрез които се постига подобряване на цялостната дейност на предприятията.

Съставен е и списък с проектите, за които няма да бъдат изготвени техническа и финансова оценка. Информация за тях е публикувана на интернет страницата на ДФ „Земеделие“. В списъкът са включени инвестиционните предложения, подадени по процедура с № BG06RDNP001-4.001.

Предложения за отказа са изпратени до кандидатите и чрез ИСУН. В рамките на седмица след получаването им, могат да бъдат подавани възражения. За целта кандидатите следва да обжалват резултатите пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

Допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори едва след като приключи процедурата по обжалване.

 

Сродни публикации