Извънредно подпомагане за производителите на плодове » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Извънредно подпомагане за производителите на плодове

Производителите на плодове ще могат да се възползват от извънредно подпомагане по схема „Временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете“, имащо за цел компенсация на земеделските стопани, пострадали от забраната за внос на някои продукти от Европейския съюз към Русия.

Приемът стартира на 27 септември 2017 г. Заявления ще се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по адресната регистрация на физическото или юридическо лице.

Подпомагането в сектора на плодовете се извършва чрез прилагане на мярката „изтегляне от пазара“ до 30 юни 2018 г. или до изчерпване на максималните количествата от 2 000 тона. Кандидати могат да бъдат овощари, които отглеждат ябълки, круши, праскови и нектарини, сливи и череши. Право да кандидатстват имат индивидуални производители и членове на групи на производители и организации на производители на плодове, които не прилагат оперативни програми. От мярката могат да се възползват и организации на производители на плодове, които прилагат оперативни програми, одобрени при условията и по реда на Наредба № 11 от 2007 г.

Индивидуалните производители следва да са регистрирани до 30 юни 2017 г. по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Когато общото количество на изтеглените от пазара плодове достигне 2 000 тона, приемът на заявления се прекратява.

 

Сродни публикации