Избухването на АЧС в Азия оказва силно влияние на пазарите на месо » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Избухването на АЧС в Азия оказва силно влияние на пазарите на месо

Акценти

  • От втората половина на м. март 2019 г. насам се наблюдава увеличение на средните цени на свинското месо в Европейския съюз

По данни на САПИ за пазара на свинско месо у нас за 2019 г. средната изкупна цена е 2,82 лв./кг живо тегло.

Наблюдава се покачване на ценовите стойности, под влияние на развитието на европейския пазар вследствие на негативния ефект от възникването на огнища на АЧС в България.

По-чувствително е покачването на средните изкупни цени на угоени прасета в последните 2 месеца на 2019 г. Покачването на цената през декември 2019 г. достига до 32,1% спрямо цената през декември 2018 г.

Стойностите варират за различните области, по-слабо изразено е в Благоевград и Кюстендил, например, с 4,9%. В Кърджали достига 43,4%.

Данните показват, че при търговията на едро и на дребно със свинско месо също има повишение на средните цени.

Увеличението на средногодишните цени на едро и дребно в сравнение с 2018 г. е с между 3,6% и 8,5%. За м. декември 2019 г. промяната спрямо година по-рано е между 23,7% и 32,8% за различните разфасовки.

По-слабо изразено е покачването при предлагането на дребно в магазинната мрежа. Различните видове разфасовки свинско месо са поскъпнали през декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. с 5% в Смолян до близо 41% в Габрово за свинския бут. От  10,6% в Перник и София до 32,4% във Велико Търново за свински врат.

Изменението в страната е по-бавно на фона на общите промени в пазарната ситуация на Общия европейски пазар.

Тенденциите са под влияние на световната конюнктура на пазара със свинско месо. Основен фактор за нарастването на цените на свинското месо в Европейския  съюз. Oттам и в България е засиленото търсене от Китай.

Най-големия потребител на свинско месо в световен мащаб е Китай. Поголовието там от свине е засегнато от АЧС. Избухването на АЧС в Азия оказва силно влияние върху пазарите на месо. В краткосрочен план, значителното увеличение на търсенето на месо в Китай се очаква да доведе до пренасочване на търговията към Китай. То ще бъде за свинското месо, но също така и за други видове месо. Това ще продължи да оказва натиск за повишение на цените на свинското месо както на световния, така и на европейския пазар.

От втората половина на м. март 2019 г. насам се наблюдава увеличение на средните цени на свинското месо в Европейския съюз.

Среднопретеглената изкупна цена на окачествено свинско месо от клас „Е” средно за целия ЕС за м. ноември 2019 г. е 186,4 евро за 100 кг кланично тегло. Това е с 39% по-висока цена спрямо тази от януари 2019 г. Най-голямо увеличение на годишна база се отбеляза в Белгия и Латвия – с близо 66%. През първите десет месеца на 2019 г. общият експорт на свинско месо от ЕС за трети страни нараства със 17,5% спрямо същия период на 2018 г., възлизайки на близо 3,9 млн. тона. Това се дължи основно на ръст в износа за Китай с 63,4%, до 1,8 млн. тона.

Прогнозата на ЕК е тенденцията  на покачване  на цените да продължи и през 2020 г. Те могат да паднат рязко в зависимост от скоростта на възстановяване на китайското производство и доколко ще нарасне производството в конкуренти на ЕС като САЩ, Бразилия и Канада.

 

За автора

Сродни публикации