Идеята на програма ЛИДЕР е да стимулира представителите на дадена общност да работят за нейното развитие » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Идеята на програма ЛИДЕР е да стимулира представителите на дадена общност да работят за нейното развитие

Идеята на програма ЛИДЕР е да стимулира представителите на дадена общност да работят за нейното развитие. Това заяви Светлана Александрова, и.д. Директор на Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните. Тя посочи, че в тази програма най-важна е стратегията. „Тя трябва да бъде много ясна и конкретна защото въз основа на нея, бенефициентите, които се явяват с проектите си трябва да допринесат за самата общност с тяхното реализиране”, посочи още Светлана Александрова. „Ние създаваме административен е управленски капацитет на формираните Местни инициативни групи /МИГ/ и им помагаме и им помагаме методически. За две години ние успяхме да помогнем на създадените 35 МИГ-а”, каза Светлана Александрова. Според нея политиката в земеделието е да се подпомагат малките стопанства и тези райони, които се обезлюдяват и липсват млади хора. „Това може да стане само чрез обединение и партньорство. Програма ЛИДЕР е за хората и идва от хората и ние ще продължим да го развиваме и през новия програмен период на ЕС 2014 – 2020 година”, добави Светлана Александрова. Тя допълни, че заради известни забавяния прилагането на програмата е удължено до 2015 година. „Изпълнението на проектите ще е до тогава и това много зависи от капацитета на съответната МИГ. Проектите са сравнително малки, а много от тях са доста оригинални”, каза още Светлана Александрова.

 

За автора

Сродни публикации