ИАСРЖ организира Национален форум на зооинженерите в България » Съвети в земеделието

май 25, 2024

ИАСРЖ организира Национален форум на зооинженерите в България

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция по животновъдство подготвя „Национален форум на зооинженерите в България”. Той ще се проведе в гр. Хисар от 12 до 14 декември, като в центъра му е традиционната церемонията „Зооинженер на България – 2012”. В рамките на форума ще бъде проведена и Международна научна конференция под надслов „Състояние и перспективи за развитие на генетичните ресурси в животновъдството”, която се организира за втори път съвместно с Аграрен университет – Пловдив. До момента участие във форума са заявили над 70 председатели на развъдни организации, специалисти и фермери от България. В него ще вземат участие и учени, експерти и фермери от Албания, Великобритания, Гърция, Италия, Молдова, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Украйна и Франция. По думите на изпълнителния директор на ИАСРЖ- проф. д-р Васил Николов- целта на организирания по този начин форум е да се осъществи контакт между учените, работещи в областта на генетичните ресурси и ползвателите на техните разработки- развъдните организации и фермери, като същевременно учените се запознаят с проблемите на специалистите от практиката. Присъствието на чужди учени и специалисти пък ще позволи да си сравним часовниците с международния опит, научни разработки и добри производствени практики.

 

За автора

Сродни публикации