ИАРА изпълнява проект за модернизация на система за наблюдение на риболовните кораби » Съвети в земеделието

април 25, 2024

ИАРА изпълнява проект за модернизация на система за наблюдение на риболовните кораби

Акценти

  • Общата сума на инвестицията е 1 258 635,78 лв.

ИАРА изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ между МЗХГ и ИАРА по проект „Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на компютърни технологии, включително компютърен хардуер и софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, анализ, управление на риска”.

Основната цел на проекта е:

  • осигуряване на непрекъснат и достоверен контрол на дейностите по стопанския риболов,осъществяван от риболовните кораби;
  • обмен на данни;
  • разработване на методи за вземане на проби във връзка с данните, свързани с риболовните дейности;
  • взаимното свързване на междусекторни системи за обмен на информация.

В рамките на проекта ще се изгради:

  • център за обработка и съхраняване на данни;
  • работни станции за контрол;
  • наблюдение на риболовната дейност и работна станция за дистанционно наблюдение.

Общата сума на инвестицията е 1 258 635,78 лв., от които 1 132 772,20 лв. финансиране от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 125 863,58 лв. национално финансиране.

 

За автора

Сродни публикации