ИАГ стартира нов проект за устойчиво използване на природните ресурси » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

ИАГ стартира нов проект за устойчиво използване на природните ресурси

Акценти

  • ИАГ участва като партньор в проекта

Първа партньорска среща по проект „Предоставяне на услуги за управление на природните ресурси“ се проведе днес в МЗХГ.

Проектът има за цел да усъвършенства политиките за:

  • – опазване;
  • – устойчиво ползване на почвените и водните ресурси в условията на промени в климата.

„Държавите от региона Балкани-Средиземно море са сред най-засегнатите в Европа от неблагоприятните климатични промени. Икономическото развитие през последните години налага допълнителни предизвикателства пред опазването и устойчивото използване на природните ресурси в нашите страни.

Политиката на Европейския съюз за изграждане до 2050 г. на икономика с нулеви емисии също се базира основно на устойчивото използване и обогатяването на природните ресурси“. Това се подчертава в поднесеното от името на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Мирослав Маринов, приветствено слово към участниците в събитието.

В международната среща участие взеха ръководителите на екипите, представляващи водещия партньор от Гърция и другите партньори от България, Северна Македония, Албания и Кипър.

В рамките на мероприятието се дискутираха координацията между отделните партньори за изпълнение на дейностите, правилата за финансово отчитане и следващите стъпки по отделните работни пакети.

ИАГ участва като партньор в проекта.

Основните ангажименти предвиждат:

  • – анализ на съществуващата законодателна рамка в областта на управление на природните ресурси;
  • – анализ на степента на почвена ерозия и изготвяне на техническа, икономическа и екологична оценка на модела на почвената ерозия;
  • – провеждане на семинари, касаещи управлението на почвените и водните ресурси.

Проектът се финансира от програма INTERREG на Европейския съюз, съфинансиран от Програма за транснационално сътрудничество INTERREG V-B „Балкани-Средиземно море“2014-2020 и е с продължителност две години.

 

За автора

Сродни публикации