Зърнобазите над 50 т ще подават декларации в МЗХГ » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Зърнобазите над 50 т ще подават декларации в МЗХГ

Акценти

  • Разписани са реда и периодичността за извършване на мониторинг на пристанищата, от които се извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно

Промени в Наредбата за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно предвиждат всички зърнобази над 50 т ще подават декларации в МЗХГ.

В МЗХГ ще се води и поддържа публичен електронен регистър на обектите за съхранение на зърно.

Предложено е земеделските производители веднъж годишно да подават декларация за произведеното количество зърно по видове. Досега подаването ставаше всяко тримесечие.

За тази цел е изготвен нов образец на декларацията. Уредени са сроковете, реда и контрола за подаване на декларация от предприятията за преработка на зърно за преработеното от тях зърно.

Те ще подзърнават декларация всяко тримесечие.

Разписани са реда и периодичността за извършване на мониторинг на пристанищата, от които се извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно. Тези отчети ще трябва да пристигат в специализираната структура всяка седмица.

От доклада на зам. министър Чавдар Маринов става ясно, че се очаква с прилагането на промените в наредбата да:

  • – се събира пълна и точна информация, необходима за изготвянето на месечен оперативен зърнен баланс на страната;
  • – определяне на запасите от зърно по видове и произведените зърнени продукти за съответната реколтна година.

Освен това ще се облекчи административната тежест на земеделските стопани и по-ефективно ще се следят количествата зърно, напуснали страната.

 

За автора

Сродни публикации