Значителен ръст на годишна база бележи производството на лавандула и кайсии » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Значителен ръст на годишна база бележи производството на лавандула и кайсии

Акценти

  • На този етап производството на памук е със 78,3% повече на годишна база

Последните оперативни данни сочат леко увеличение на производството на царевица с 0,8% на годишна база.

По-големият размер засети площи неутрализира ефекта от по-ниския среден добив.

Продукцията от слънчоглед е малко под нивото поради намаление на добива от единица площ.

Прибирането на продукцията от пролетните култури е към своя край. На този етап производството на памук е със 78,3% повече на годишна база. Това се дължи донякъде на по-бързия темп на реколтиране на площите тази година. Слабо увеличение се наблюдава и при продукцията от пипер и картофи – съответно с 1,9% и 5,2%, вследствие на повишените средни добиви от декар. В съчетание с по-нисък добив и по-малко реколтирани площи към момента, данните на този етап сочат понижение на продукцията от домати.

Кампанията по прибиране на реколтата от трайните насаждения е почти приключила.

През изминалата седмица е отчетено прибиране само на 5 дка ябълки. При отделните видове трайни насаждения и етерично-маслени култури се наблюдават разнопосочни тенденции спрямо година по-рано. Най-значителен ръст на годишна база бележи производството на лавандула и кайсии (респективно с 87,7% и 42,9%), в резултат на съчетание от увеличение както на реколтираните площи, така и на средния добив. Данните за продукцията от круши към момента показват по-ниско производство спрямо миналогодишното.

 

 

За автора

Сродни публикации