Знаем ли какво означава маркировката по етикетите на храните » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

Знаем ли какво означава маркировката по етикетите на храните

Акценти

  • В ЕС близо 54% от годната за консумация храна се разхищава от домакинствата

Големи количества годна за консумация храна отиват на боклука, заради обозначенията „използвай преди“ и „най-добър до“

Изхвърлянето на годна за консумация храна беше в основата на провелата се кръгла маса на тема „Обсъждане на борбата със загубите на храни в България“. Домакин на събитието беше Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към Министерство на земеделието, храните и горите.

Резултатите от проведено проучване на ЕК са показали, че само 20% от българското население знае какво точно означава маркировката по етикетите. Тук става въпрос за обозначението „използвай преди“, което показва годността на храната. За съжаление за много от българските потребители маркировката „използвай преди“ и „най-добър до“ означва едно и също, а реално това не е така.

Специалистите обясняват, че ако е превишен срокът „използвай преди“, храната трябва да се изхвърли. Маркировката за „най-добър до“ означава, че имено това е определеният срок на трайност. Така до няколко дни след изтичане срока на трайност, храната може да се консумира. Важно е да се вземе под внимание, има ли промяна във вкуса, цвета, мириса. Целта на това обозначение е да посочи срок за свежест и най-добър вид, но храната е годна за консумация. Понякога, поради неразбиране на разликите в смисъла на маркировката, големи количества храна отиват на боклука докато са все още годни за консумация.

С цел повишаване осведомеността на потребителите предстои провеждането на информационни кампании и проучвания. Данните сочат, че в ЕС близо 54% от годната за консумация храна се разхищава от домакинствата. След тях се нареждат преработвателите, услугите с храни и търговията.

Необходимо е спешно да се предприемат мерки за промяна на отношението към на храните. Това заяви на срещата заместник-министърът на земеделието, храните и горите Янко Иванов.

Към момента междуведомствена работна група разработва проект за Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни. Това трябва да послужи като отговор на необходимостта за намаляване на загубите и разхищението на храни. Програмата представя рамка за вземане на практически решения. Такива се предлагат от всички участниците по хранителната верига вкл. Потребителите от ЕС. В края на месец март 2019 г. се очаква да се приеме делегиран акт на ЕК. С него следва да се въведе единна методология за страните от ЕС.

 

Сродни публикации