Земеделци, условията са подходящи за дълбока оран на площите за пролетни култури » Съвети в земеделието

юни 19, 2024

Земеделци, условията са подходящи за дълбока оран на площите за пролетни култури

Акценти

  • През следващия период не се предвиждат съществени валежи от дъжд и сняг, поради което увеличаване на почвените влагозапаси не се прогнозира

Агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от температури на въздуха по-високи от климатичната норма и отсъствие на валежи.

Прогнозираните средноденонощни температури за периода ще са над климатичната норма. Те ще останат под биологичния миниум, необходим за възобновяване и протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури.

Така земеделските култури ще останат в състояние на покой. Критични минимални температури и повреди по неукрепналите посеви, намиращи се в ранни фази от развитието си (1–3 лист) не се прогнозират. В следствие на есенното засушаване и пропускане на агротехническите срокове за сеитба на зимните житни култури, те намират в различни фази от фенологичното си развитие – от листообразуване до братене.

Поради поднормените валежи през декември и запазването на тази тенденция през първата половина на януари, темповете на влагонатруване са забавени. Влагообезпечеността в еднометровия почвен слой остава необичайно ниска, в сравнение с предходни години. През следващия период не се предвиждат съществени валежи от дъжд и сняг, поради което увеличаване на почвените влагозапаси не се прогнозира.

Условията ще са подходящи за провеждане на почвообработки и дълбока оран на полетата предвидени за пролетни култури.

 

За автора

Сродни публикации