Земеделците ще плащат неустойки за забавени европроекти » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Земеделците ще плащат неустойки за забавени европроекти

Земеделските производители ще дължат неустойки, ако спечелят проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 и не започнат навреме работа по тях. Санкцията обаче няма да се налага, ако до 6 месеца от сключването на договора фермерите информират ДФ "Земеделие", че няма да се справят с изпълнението.
Директорът на ДФЗ Румен Порожанов обясни, че целта е фермер, който например не е намерил финансов ресурс, да се откаже навреме, за да се освободи веднага бюджет за следващ прием. Досега практиката беше земеделците да искат удължаване на сроковете и в момента Фондът е затрупан със заявки за плащане, тъй като проектите се изпълняват в последния възможен момент.
Директорът на Фонда съобщи още, че ще се наложи законодателно да бъдат дефинирани изкуствените условия, при които разплащателната агенция ще има нормативно основание да отхвърля проекти.
По мярката за инвестиции в стопанствата например са били подадени проекти с разделени овощни градини, къщи за гости или фотоволтаични паркове, даде пример той. И досега Фондът е отхвърлял подобни проекти, но често губи заведените от кандидатите дела в съда.
Затова Порожанов настоява да бъде ясно разписано какво е изкуствено условие.
Изискванията докога да се случи инвестицията ще бъдат заложени в договорите. Целта е до първата година фермерите да докажат чрез документи (но не задължително за плащания) 25 – 30% ход на инвестицията. Ще има и клауза за прекратяване на контракта при неизпълнение.
Фондът вече променя досегашния начин на работа, при който фермерите със спечелен проект подават по три оферти, за да докажат, че са закупили на най-ниска цена например земеделска техника. Пак ще се заявяват три оферти, но ДФЗ  ще прави сравнения с рестриктивни референтни цени.
„Имаме база данни с цени на 35 000 позиции за техника и различни видове инсталации. Сега гледаме най-различни импровизации на цени. Тази база ще се надгражда непрекъснато. Проверили сме с ЕК страните, които прилагат най-добре този подход. Трябва да избегнем създаването на предпоставки за завишаване на цените“, обясни той.
Трябва да засилим последващия контрол – това е една от поуките на стария период, коментира Порожанов. Той посочи, че ДФЗ усвоява около 3 млрд. лв. годишно.

 

За автора

Сродни публикации