Земеделците получават помощ за съоръжения за защита от градушки и слана » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Земеделците получават помощ за съоръжения за защита от градушки и слана

Акценти

  • Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите

От днес, 3 февруари до 28 февруари 2020 г., земеделските производители могат да кандидатстват за подпомагане по схемата  „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.

През тази година в направлението бюджетът е увеличен на 18,6 млн. лв.

Помощта покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 000 лева.

Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за:

  • – закупуване на машини;
  • – оборудване и линии за подготовка;
  • – охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция.

По предложение на браншовите организации в сектор „Растениевъдство” обхватът на схемата е разширен. Включват се и машини, оборудване и съоръжения за защита от градушки и слана.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите.

Целта на държавната помощи е да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално да намалят производствените разходи.
За първи път в помощ на бенефициентите е публикувана и информация за най-често допусканите грешки при кандидатстване. Сред тях са случаите, при които заявеното оборудване или дейности не попадат в обхвата на допустимите инвестиции, предоставяне на непълна обосновка, липса на документи и др. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикувана както информация за най-често допусканите грешки, така и указанията, и документите за кандидатстване.

Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“.

 

За автора

Сродни публикации