Земеделците в Област Пловдив са получи над 1. 1 млрд. лв. финансова подкрепа за последните пет години » Съвети в земеделието

юни 06, 2023

Земеделците в Област Пловдив са получи над 1. 1 млрд. лв. финансова подкрепа за последните пет години

Акценти

  • Най-значителен ръст в рамките на периода 2014 – 2018 г. е налице при биволите – близо три пъти

Земеделските производители в Област Пловдив са получи 1 млрд. 123, 9 млн.лв. финансовата подкрепа за последните пет години.

Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Чавдар Маринов пред над 300 стопани по време на среща от кампанията по Директни плащания в Пловдив. По думите му, получените средства представляват близо 7,4% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за периода 2014-2020 г. Той подчерта, че през 2019 г. площите с трайни насаждения в областта са с 9% повече спрямо 2014 г., представлявайки 13% от общите в страната.

Заместник-министър Маринов уточни, че при традиционното за областта зеленчукопроизводство се отчита значително увеличение на площите с над два пъти.

На територията на Пловдивска област се намират близо 12% от всички площи със зеленчуци в страната. „За периода 2014 – 2019 г. обработваемата земя в областта нараства с близо 2,5%. Основно това е поради увеличение на площите със зеленчуци и технически култури“, допълни още той.

При площите с винени лозя в област Пловдив, заявени за подпомагане по СЕПП през 2018 г., също се отчита ръст с 2,1% на годишна база. Те представляват около 10% от всички заявени площи с винени лозя в страната.

„В Пловдивска област са заявени и близо 67% от общите площи с ориз за подпомагане по СЕПП през 2018 г., над 44% от площите с пипер и близо 40% от площите с домати. Областта има висок относителен дял и при заявените площи за подпомагане с маслодайна роза и тютюн – съответно 39% и 27%“, каза още заместник-министър Маринов.

По време на срещата стана ясно, че в сектор „Животновъдство“ най-значими за областта са биволовъдството, говедовъдството и овцевъдството.

През 2018 г. В Пловдивска област се отглеждат:

  • – 12% от общия брой биволи в страната;
  • – близо 11% от говедата;
  • – 8% от овцете.

За периода 2014 – 2019 г.:

  • – броят на биволите в областта нараства с 68%;
  • – на овцете с 23%;
  • – на свинете с 12%;
  • – на пчелните семейства с 15%.

Чавдар Маринов отбеляза, че при животните се отчита увеличение при заявяването им във всички категории по схемите за директна подкрепа.

„Най-значителен ръст в рамките на периода 2014 – 2018 г. е налице при биволите – близо три пъти, следван от този при овцете и козите – с 12% и говедата – с 6%“, каза още той.

Пред земеделските стопани от областта, експерти на Министерството разясниха и новостите около предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство през 2020 г. Земеделските производители бяха запознати и с новите моменти в законодателството в сектор „Животновъдство“, както и с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 г.

 

За автора

Сродни публикации