Земеделски стопани масово презасяват площите с рапица » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Земеделски стопани масово презасяват площите с рапица

Акценти

  • Около 70% от площите с маслодайна рапица са пропаднали

Сериозно е влошено състоянието на маслодайната култура и на пшеницата.

Земеделските производители в страната са силно притеснени за посевите си. Засушаването е причинило сериозни щети на голяма част от площите. Около 70% от площите с маслодайна рапица са пропаднали. Хората дори масово презасяват земите си.

Не е много по-различно състоянието и на пшеницата. Все още стопаните се чудят дали да започнат да презасяват и тези площи. Липсата на достатъчно валежи създаде предпоставка за влошаване на прогнозите за добивите тази година. Според някои от фермерите в страната, дори и да сега да завали, качеството и добивите ще се влошат.

 

През тази стопанска година площите засети с пшеница в Добричко надвишават 1,3 млн.дка. За половината от тях обследванията са показали, че 50% са в средно състояние, 40% – в добро и само 10% – в много добро.

Към момента не може да се даде точна прогноза за размера на икономическите загуби. Досега земеделските стопани в Добричко са подали общо 68 заявления за обследване на 50 хил.дка. пропаднали площи с рапица и 33 дка с пшеница. Все още продължават проверките, а резултатите ще излязат след приключването им.

 

Сродни публикации