Земеделски развитите области са най-бедни » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Земеделски развитите области са най-бедни

Акценти

  • Средната добавена стойност на индустрията в страната е 3 522 лв.

Добавена стойност на селското стопанство на човек е най-висока в Силистра

Статистическите данни за финансовите възможности на населението в отделните области на страната очертават интересна картина. Районите, където добавената стойност на селското стопанство на човек е най-висока се подреждат по следния начин:

  • Силистра – 23%;
  • Видин – 18%;
  • Монтана – 16%;
  • Разград – 16%
  • Добрич – 16%;
  • Кърджали – 15%;
  • Търговище – 14%;;
  • Шумен – 13%;
  • Ямбол – 13%

В тези области добавената стойност на селското стопанство на човек от населението е най-висока, а именно в рамките на 1000-1300 лв. на човек. За съжаление данните сочат, че именно в районите, където селското стопанство заема над 10% в добавената стойност, хората са най-бедни. Там е отчетен най-нисък БВП на човек от населението.

Добавената стойност в земеделието остава много ниска. Най-висока на човек от населението в селското стопанство, а именно 1 327 лв. тя е в Силистра. Тази стойност е почти 3 пъти по-ниска от средната добавена стойност на индустрията в страната, която е 3 522 лв. Сравнявайки данните за добавена стойност на услугите разликата става още по фрапираща. В страната средната добавена стойност на услугите е 8 281 лв., което спрямо 1 327лв. е почти 6 пъти повече.

У нас, Силистра и Видин са единствените области, в които добавената стойност на човек в индустрията е толкова ниска. Там тя дори е под добавената стойност на селското стопанство.

 

Сродни публикации