Земеделският министър не иска да извършва революции в сектора » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

Земеделският министър не иска да извършва революции в сектора

Не е никак добре, когато някой от нас заеме дадена позиция, да започне да си мисли, че с него започва и свършва всичко. Това със сигурност няма да доведе до положителен резултат, каза министърът на земеделието Васил Грудев.
По отношение на приоритетите в своята работа, министър Грудев подчерта: "Политиката трябва да бъде изградена в рамките и параметрите на циклите, които се задават от европейските програми. Сектор „Земеделие” е неразривно свързан с общата селско стопанска политика, която е заложена от ЕС и която ние заедно сме изградили. Затова е много важна приемствеността. Но освен нея е важна и посоката, която трябва да дадем за развитието на сектор „Земеделие”. Аз съм против, за тази политика да говорим единствено за това, колко е финансирането и колко ще вземем от това финансиране. Това за мен не е адекватният начин за водене на политика. По-скоро ние трябва да говорим за това, къде искаме да отидем и да търсим начините, за да отидем до там. В този смисъл, революции в рамките на моя мандат няма как да очаквате. Аз съм представил още с встъпването ми в длъжност в Министерството на земеделието моите приоритети, представил съм ги на целия бранш, в момента ги представям и на отделните браншови организации, с които продължаваме активен диалог. Приемственост, категорично да зададем посока през следващите шест години е моята лична амбиция, която трябва да направим до края на годината, защото това, което е заложено и ще продължим да залагаме към момента, ще бъде политиката в сектор „ Земеделие” за следващите шест години. Категорично няма да извършвам революции в сферата на сектор „ Земеделие” , каза министър Грудев.

 

За автора

Сродни публикации