Земеделските стопани ще получат допълнителен бюджет от 140 млн. лв. по директните плащания » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Земеделските стопани ще получат допълнителен бюджет от 140 млн. лв. по директните плащания

Акценти

  • Срокът за за предоставяне на документи за доказване на реализация за сектор "Плодове и зеленчуци"се изтегля с месец по-рано - от 31 януари 2021 г. на 31 декември 2020г.

Допълнителни 140 милиона лева ще получат земеделските стопани по схемите за директни плащания и обвързана подкрепа за кампания 2020 г.

Това стана ясно по време на видеоконферентен разговор на министър Танева с всички браншови организации в сектор „Земеделие“.

„Средствата може да ги получите в следващите месеци, до края на календарната година. С тях пакетът за директните плащания ще бъде увеличен с 9% и подпомагане ще могат да получат около 60 хил. земеделски стопани“, обясни министър Танева.

Следващата седмица ще бъдат публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” от ПРСР 2014-2020 г.

По думите на зам.-министъра Лозана Василева мярката ще подпомогне къси вериги за доставка между земеделския производител и крайния потребител.

„По този начин ще има не повече от един посредник. Ще се подпомагат и местни пазари на обединения от земеделски производители. Допустимите разходи ще са за сътрудничество, оборудване, създаването на самия пазар, хладилни витрини и транспортни средства“, допълни д-р Василева.

Планира се приемът по мярката с бюджет от 8 млн. евро да бъде отворен в началото на месец юни.

Срокът за подаване на проекти за нея ще бъде два месеца. През следващия месец се планира и отварянето на приеми по подмерките 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ и 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.

 

За автора

Сродни публикации