Земеделските стопани ще бъдат обезщетени с 4 млн. лв. » Съвети в земеделието

юли 31, 2021

Земеделските стопани ще бъдат обезщетени с 4 млн. лв.

Акценти

  • Земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане

Средствата ще бъдат разпределени заради щетите, нанесени от природни бедствия.

Заради зачестилите силни градушки и големия размер на компрометираните площи УС на Държавен фонд „Земеделие“ определи сума, която ще се разпредели между пострадалите земеделски стопани. По схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“ през 2019 г. ще бъдат изплатени 4 млн. лв.

Предвидено е 2,4 млн. лв. от тези средства да бъдат за щети, причинени от неблагоприятни климатични условия през 2018 г. Ще бъде спазен следния интензитет от производствените разходи по култури:

  • Фуражни кулутури – 30%;
  • Плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически – 80%;
  • Зърнено-житни и Зърнено-бобови – 30%;

Подпомагането ще получат земеделски стопани, които отговарят на определени условия. Те трябва да притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи от посочените култури. Те следва да са унищожени в резултат на неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2018 г.

Съгласно схемата на помощта, земеделските стопани, които не са сключили застраховки, получават 50% от допустимия размер за подпомагане. Данните от миналогодишни плащания по схемата за държавна помощ показват, че близо 80% от земеделските стопани не сключват застрахователни полици.

Съгласно държавната помощ през 2018 г. са издадени консултативни протоколи за 73 382,30 дка пропаднали площи, заети със земеделски култури.

Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.

 

Сродни публикации