Земеделските стопани вече могат да подават възражения по специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

октомври 24, 2021

Земеделските стопани вече могат да подават възражения по специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019

Акценти

  • При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да подават възражения автоматично до 13 декември 2019 г. включително от СЕУ - ДФЗ

От 2 декември 2019 г. земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019.

Справките се извършват в Система за електронни услуги на ДФЗ – Разплащателна агенция.

Проектът е одобрен със заповед на министър Танева.

Предаден е на ДФЗ – РА за извършване на:

  • – кръстосани проверки;
  • – калкулации;
  • – изплащане на субсидии по схеми и мерки за директни плащания на площ.

При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да подават възражения автоматично до 13 декември 2019 г. включително от СЕУ – ДФЗ.

За подпомагане с регистрация в СЕУ стопаните ще могат да генерират възражения от личните си профили в системата, а останалите – от публичната част на системата. Възраженията ще се приемат и в Областните дирекции „Земеделие”.

При затруднение в проверките на данните или при подаване на възраженията, кандидатите могат да се обърнат за помощ към областните и общинските служби по земеделие към МЗХГ.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъде подготвен и финалният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019. На базата тази актуализирана информация ДФЗ – РА ще извърши окончателните оторизации по схемите и мерките на площ.

 

За автора

Сродни публикации