Земеделските производители се пререгистрират до 15-ти юни » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Земеделските производители се пререгистрират до 15-ти юни

Акценти

  • Към момента за стопанската 2019/2020 регистрираните земеделци са 78 701

Земеделците имат още две седмици за пререгистрация съгласно изискванията за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани за стопанската 2019/2020 г.

Срокът за пререгистрация е нормативно обвързан с крайния срок за подаване на заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания. Той стандартно беше до 9 юни включително.

Това уточниха за „АгроКлуб от МЗХГ.

Регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно представят ежегодно актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Въз основа на представената информация Областна дирекция „Земеделие“ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин.

Когато през съответната стопанска година няма промяна в данните, регистрираният земеделски стопанин или упълномощеното от него лице подава единствено декларация за липса на промени в регистрацията.

 

 

За автора

Сродни публикации