Земеделието ни се гради върху стабилни традиции » Съвети в земеделието

септември 24, 2023

Земеделието ни се гради върху стабилни традиции

Акценти

  • У нас земеделието заема важно място в социално-икономическия живот, осигурявайки доходи за голяма част от българското население

Все повече се работи за цифровизацията на селското стопанство, която ще засили приемствеността между различните поколения земеделци

В Истанбул, Република Турция се проведе 9-та Босфорска среща на високо ниво под надслов „Мир за всички и устойчиво развитие“. В нея взе участие и министърът на земеделието, храните и горите  Румен Порожанов. Заедно с турския си колега Бекир Пакдемирли те бяха основни говорители в панела „Ролята на земеделието в устойчивото развитие и сътрудничеството“.

У нас земеделието заема важно място в социално-икономическия живот. То осигурява доходи за голяма част от българското население. Развива се успешно благодарение на традициите в производството на зърнени култури, зеленчуци, плодове и отглеждането на животни. Страната ни може да се похвали с много конкурентни предимства за реализиране на инвестиции в тези области.

Я момента много от усилията на експертите у нас са насочени към насърчаване процеса на цифровизация на селското стопанство в неговата цялост. Подготвя се  подходящата стратегия за изграждането на необходимата инфраструктура за цифровата трансформация на земеделието. Необходимо е да се предвидят конкретни мерки за целта.

ръце държат младо растение

Към момента младите са съсредоточили развитието си в други сфери. Ускореното развитие на цифровите технологии и изграждането на нови бизнес модели в земеделието биха могли да бъдат притегателни за тях. Така ще се осигури приемственост сред заетите в земеделието. Застаряващото поколение ще може да предаде своя опит и да подпомогне младите, за да се предотврати обезлюдяването на селските райони.

Общите усилия, съвместната борба с трудностите и преодоляването им ще помогнат на всички занимаващи се със селскостопански дейности.

 

Сродни публикации