Земеделието би било много по-конкурентноспособно, когато ПРСР се прави от браншови организации » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Земеделието би било много по-конкурентноспособно, когато ПРСР се прави от браншови организации

Ние поддържаме една такава теория, че в днешно време земеделието би било много по-конкурентноспособно тогава, когато се прави от браншови организации на производители. Това е един от съществените елементи, които се подпомага от Програмата за развитие на селските райони, коментира Христо Цветанов, експерт от институт за агростратегии и иновации. По думите му, ако има 10 фирми или физически лица, които са се обединили по някакъв принцип, например, производители на някакъв зеленчук или зърнопроизводители, ще намерят малко общи неща помежду си, по-трудно ще вземат решенията и трудно ще имат доверие един към друг. „Въпросът е, че, както е записано в самата Програма, вместо 4, както беше до сега, да бъде група и 7 да бъде организация на производители, трябва да бъдат минимум 10 и минимум 20, за да имат различни ставки на подпомагане, говоря точно за съфинансирането от ПРСР”, посочи Христо Цветанов. Той обясни, че в стария референтен период, са се създали не повече от 10 организации, но в следващия период няма изгледи това да се стимулира. „Основно при зеленчукопроизводителите, при производителите на плодове, а защо не и при животновъдите, понеже не сме достатъчно конкурентни, имаме доста звена, докато стигне продукцията до крайния потребител, смятаме, че това е изключително важно да се случва, и то в най-скоро време”, каза още Христо Цветанов. Експертът изказа мнение, че по този начин те ще могат да стигат и до големите вериги, и до големите пазари, ще произвеждат повече еднородна продукция в по-големи обеми. Според него, е изключително важно да се тръгне по пътя, който са извървели старите европейски страни.

 

За автора

Сродни публикации