Земеделец и негов съучастник източиха над 450 хил. лв. по две мерки от ПРСР » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Земеделец и негов съучастник източиха над 450 хил. лв. по две мерки от ПРСР

съдебно чукче

Акценти

  • Предстои наказателното производство срещу двамата обвиняеми да продължи в съда

Земеделски производител и негов помощник отиват на съд заради източване на евросредства.

Това съобщават от  Окръжната прокуратура в Благоевград.

В периода от 09.01.2010 г. до 18.09.2014 г. обвиняемият А.И., като бенефициент, земеделски производител,  използвал не по предназначение получената сума в размер на 19 556.80 лева. Те били по програма за безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Той действал в съучастие с негов пълномощник – другият обвиняем Г.А.

Въпросните парични средства представлявали авансово плащане по сключен договор с Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с подадено от него заявление за подпомагане по мярка 112: създаване на стопанства на млади фермери и бизнес план към него. Въпреки предоставената помощ за развиване на земеделско стопанство, това не било направено.

На 19.08.2011 г. обвиняемият И., отново в съучастие с А. – подбудител и помагач, подал заявление за подпомагане по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и бизнес план. С цел одобряване на проекта, били съставени и приложени неистински документи:

  • анкетни формуляри;
  • договори за изграждане на оранжериен комплекс;
  • протоколи за избор на възложител с представени към тях оферти и др.

Чрез представяне на неверни сведения пред Областна разплащателна дирекция към ДФЗ – гр. Благоевград, се целяло да се докаже, че въпросният земеделски производител отговаря на изискванията за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 434 371,42 лева.

Тази сума представлявала 60 % от стойността на проекта и одобрените разходи. За останалите 40 % в приложената документация било посочено, че разполага с достатъчен капитал за самоучастие. Въпреки това подсъдимият А.И. нито създал условия за това, нито осъществил необходимите инвестиции. Неговият съучастник – Г.А., го улеснил чрез даване на съвети и разяснения за набавяне на документи и попълване на такива, както и чрез прехвърляне на имоти фиктивно за символична стойност.

Предстои наказателното производство срещу двамата обвиняеми да продължи в съда.

 

За автора

Сродни публикации