Зеленчукопроизводители на протест » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Зеленчукопроизводители на протест

Акценти

  • За оранжерийно производство разходите варират от 32 до 40 хил. лв. на декар

Зеленчукопроизводители от цялата страна са готови да излязат на протест заради орязаните с над 1 милион лв. финансови средства, които ще получат в подкрепа на оранжерийното производство. През изминалата седмица стана ясно, че до ЕК вече са изпратени за нотифициране промените за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци през 2019 – 2020 г. От изпратени документи си личи, че направените корекции не съответстват на нуждите на производството и уговореното между представителите на асоциацията на производителите и заместник-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. В края на месец юли бяха проведени няколко срещи с цел обсъждане на бюджетите по схемите и възможностите обвързаното подпомагане да не бъде намалявано особено за оранжерийните зеленчуци.

Представители на асоциациите на производителите са възмутени и учудени от съкращаването именно на тези финансови средства за обвързана подкрепа. Намаляването на сумата за подпомагане на оранжерийното производство е в размер на 1,2 млн. лв.

домат

В защита на нуждите си и подкрепа на българското производство от асоциацията на производителите на оранжерийна продукция са изпратили протестно писмо  за спешна среща с ръководството на министерството на земеделието, храните и горите. Родните стопани са готови да предприемат протестни действия, ако е необходимо, тъй като по тяхна преценка така намалените средства няма да им позволят да покрият част от разходите си за производство и ще трябва да го намалят. С цел да бъде подпомогнат  този сектор е необходимо да се изплатят и орязаните милион и 200 хиляди лева. Дали субсидиите ще са под друга форма няма значение, важното е парите да достигнат до производителите, за да се осигури нужната подкрепа за зеленчукопроизводството. До момента финансовите средства постъпващи чрез обвързаната подкрепа за оранжерийни зеленчуци са покривали едва 5 % от разходите на стопаните. Дължимите суми за ДДС са много големи, продажбите са с фактури и всичко в сектора е на „светло“, както казват производители. След намаляване на финансовото подпомагане производството ще стане още по-трудно споделят фермери от бранша. Много от зеленчукопроизводителите подкрепят тезата, че има злоупотреби в сектора и по-специално чрез отглеждането на картофи. Според тях е невъзможно продаваните у нас сертифицирани семена да са за площ по-малка от декларираната за това производство.

Зеленчукопроизводители изразяват възмущението си, че обвързаната финансова подкрепа за дини и пъпеши е в размер несъответстващ на реално изхарчените за целта парични средства. За оранжерийно производство разходите варират от 32 до 40 хил. лв. на декар, а финансовите субсидии отпускани именно за тях са намалени драстично.

Останат ли в такива размери бюджетите по различните схеми за обвързано подпомагане българското производтсво ще намалее още повече. Към момента 80 % от консумираните плодове и зеленчуци у нас са с чуждестранен произход. Напълно възможно е този процент да достигне 85.

 

Сродни публикации