За 36 месеца трябва да бъдат възстановени Понто-сарматските степи » Съвети в земеделието

април 25, 2024

За 36 месеца трябва да бъдат възстановени Понто-сарматските степи

Акценти

  • За възстановяване на степите са осигурени 200 000 лв.

Министър Нено Димов инспектира работата по започналия проект.

Днес министърът на околната среда и водите Нено Димов инспектира теренните дейности по изпълнението на пилотния проект на община Каварна. Той е за възстановяване на природно местообитание „Понто-сарматски степи“. Особеното при него е, че е първи не само за страната ни, но и за Европа.

Дейностите по проекта се реализират на обща площ от 423 хектара чрез прилагане на мерки за опазване и възстановяване в рамките на защитена зона за местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“. За изпълнението  му са отделени 200 000 лв.

Нарушаването на естественото обитание на Понто-сарматските степи, обект на защита по Натура 2000 стана причина за наказателното дело срещу България. Точно затова те следва да бъдат възстановени. Българското правителство и местната власт трябва да изпълнят направената програма, за да не се премине към следваща фаза на наказателната процедура.

Министър Димов е отправил покана към европейските институции, за да проверят и те изпълнението на проекта.

От посещението му стана ясно, че проектът на община Каварна трябва да покаже естествения и антропогенен начин за възстановяването на Понто-сарматските степи.

Вече е започнало почистване на терените, които са общинска собственост. На четири от площадките са монтирани метеостанции, които работят. Заложени са мерки за повишаване на осведомеността на местните общности и посетителите за значението на защитената зона, съхраняването и опазването на приоритетното природно местообитание.

Стартиралият проект трябва да бъде изпълнен в рамките на 36 месеца.

 

Сродни публикации