За 10 години в българското земеделие влязоха над 16 млрд. лева » Съвети в земеделието

април 22, 2024

За 10 години в българското земеделие влязоха над 16 млрд. лева

„За 10 години чрез фондовете на Европейския съюз в агросектора влязоха 10 милиарда лева по първи стълб на Общата селскостопанска политика чрез директни плащания и над 6 милиарда и 400 милиона лева по Програмата за развитие на селските райони.“, заяви заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Светла Янчева. „Инвестициите са повишили жизнеността на стопанствата и са увеличили тяхната конкурентоспособност. Българското земеделие днес е достоен конкурент в общото европейско семейство – модерно, високотехнологично, отговарящо на съвременните изисквания и стандарти за безопасност на храни и фуражи и хуманно отношение към животните, както и за опазване на околната среда“, каза още доц. Светла Янчева. Тя подчерта, че финансовата подкрепа в рамките на Общата селскостопанска политика е оказала силно влияние върху българския износ на земеделска продукция. Заместник-министър Янчева уточни, че близо 4 пъти е нараснал износът от 2006 г. насам и през последните три години се движи между 7 и 8 милиарда лева.
„Общата селскостопанска политика трябва да продължи да заема централно място в приоритетите на Европейския съюз и да остане силна и финансово обезпечена“, категорична бе тя. Доц. д-р Светла Янчева допълни, че от първостепенно значение за България са инструментите, доказали своята ефективност, като директните плащания и обвързаната с производството подкрепа, които трябва да останат неразделна част от Общата селскостопанска политика и през следващия период.

 „За нас е важно да се предвиди по-висок процент на финансиране за по-слабите региони в Европейския съюз“, каза още тя.

МЗХ

 

Сродни публикации