За тютюнопроизводителите ще има de minimis » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

За тютюнопроизводителите ще има de minimis

Земеделските стопани, които произвеждат тютюн ще бъдат подпомогнати чрез минимална помощ de minimis.  От нея ще могат да се възползват само тютюнопроизводители, които не се подпомагат по Схемата за национални доплащания за тютюн, необвързана с производството. Това решение бе взето по време на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция, което се проведе днес в Министерството на земеделието и храните. Общият ресурс по помощта ще бъде определен на следващото заседание на Управителния съвет  на Държавен фонд „Земеделие“.

Друго решение, което беше взето засяга указанията за прилагане на схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете”. Според приетите изменения срокът по двете схеми се променя до 28 февруари 2014 г.

Управителният съвет удължи и срока за подаване на заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. краткосрочни кредити за животновъдство, птицевъдство и свиневъдство до 28 февруари 2014 г.

 

За автора

Сродни публикации