За Нас » Съвети в земеделието

април 13, 2024

За Нас

„СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” ООД е създадено през 2012 г. с основна цел съдействие на земеделските стопани чрез разнообразни дейности: изготвяне и управление на проекти, създаване на насаждения, управление на стопанства и други консултантски услуги в областта на земеделието и финансирането на земеделски и неземеделски дейности.

Още от създаването си започва пряко сътрудничество с ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД, което продължава и до днес. Заедно провеждат разнообразни курсове и обучения за повишаване квалификацията на земеделските стопани, благодарение на което успяват да утвърдят ЦПО към „ДК ГРУП БЪЛГАРИЯ“ ООД като една от основните обучаващи институции в североизточна България и да я превърнат в разпознаваема такава в цялата страна.

От създаването си до днес екипът на „СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО” ООД продължава да съдейства на земеделските стопани, като инвестира все повече в предоставянето на качествена информация на земеделските стопани и улесняването на достъпа им до нови знания и партньори.

През 2018 г. стартира нова платформа за обмен на информация. С нейното създаване поставяме и нова цел – да осигурим качествена и актуална информация, и възможност за връзка с нови партньори. Затова нашето мото е:

тук ще научите много