За конкурентна среда е нужна по-голяма обвързана подкрепа » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

За конкурентна среда е нужна по-голяма обвързана подкрепа

Акценти

  • Към момента плащането на хектар в България е значително по-ниско спрямо в някои съседни страни

ОСП и процента на обвързаната подкрепа бяха в основата на срещата на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Вчера, на 18 март 2019 г, в Брюксел, Белгия, се проведе заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. В него взе участие и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. По време на срещата беше дискутирано бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП). Тогава министърът коментира, че обвързаната подкрепа за чувствителните сектори в българското земеделие е от съществено значение за развитието им.

За увеличаване на процента на обвързана подкрепа настояха България и още 6 държави-членки. В общ документ те изложиха становището си. Някои от страните посочиха, че средата е неконкурентна именно в резултат на прилагането на обвързана подкрепа. В отговор министър Порожанов коментира, че и в момента средата не е конкурентна. Това се отнася особено за държавите-членки, които са под 90% от средното плащане на единица площ в ЕС. Освен това като спънка за по-добра промяна се явява и новото предложение на Комисията за отпадането на преходната национална помощ.

У нас е необходимо да бъде повишен процента на обвързана подкрепа. Към момента плащането на хектар в България е значително по-ниско спрямо в някои съседни страни. Именно това е предпоставка, за да не бъде конкурентна средата.

земеделска земя

В обясненията си министър Порожанов посочи още, че страната ни подкрепя гъвкавия подход по отношение на тавана и намаляването на директните плащания. Необходимо е да бъдат отчетени специфичните особености на различните страни.

Стана ясно, че родните зърнопроизводителите се конкурират със страните от Черноморския басейн. Някои от тях са сключили преференциални споразумения с ЕС. Това беше посочено като аргумент, че исканията ни не са самоцелни. Те се основават на анализа на въздействията на вноса от трети страни от Черноморския басейн и конкуренцията на световния пазар, коментира още министърът.

 

Сродни публикации