За кого и при какви условия се разсрочват кредитите с 1 година » Съвети в земеделието

май 19, 2024

За кого и при какви условия се разсрочват кредитите с 1 година

Акценти

  • Задълженията си ще могат да разсрочат само фермери, които през стопанската 2017/2018 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът

Животновъди и картофопроизводители ще могат да разсрочат плащането на заемите си

С решение на УС на Държавен фонд  „Земеделие“ животновъдите получиха възможността да разсрочат кредитите си с 1 г. Като тук е важно да се спомене, че става въпрос за кредитите, отпуснати на животновъдите през периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер 3,6%.

От възможността за отсрочване на главница и лихва по предоставените кредити могат да се възползват:

– птицевъди, получили кредити за фураж в периода от 2008 и 2010 г.;

– свиневъди със заеми за фураж от 2008 и 2010 г.;

– животновъди с кредити за фураж от 2008, 2009, 2010 и 2012 г.

Задълженията си ще могат да разсрочат само фермери, които през стопанската 2017/2018 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредитът. Това се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ. За животни, които не подлежат на идентификация ще се изисква писмо от официален ветеринарен лекар.

Отсрочва се и дължимата към 27 ноември 2018 г. главница по кредити за закупуване на семена, минерални торове и препарати за производство на картофи през 2011 г. Картофопроизводителите могат да кандидатстват за финансово подпомагане. За целта е нужно дължимата към началната дата за прием лихва да е възстановена преди подаването на заявлението за отсрочване. Обезпечението по кредита трябва да е 110% от дълга.

Животновъдите ще могат да подават заявления за отсрочване на отпуснати кредити от 26 ноември до 28 февруари 2019 г. За картофопроизводителите тези дати са от 26 ноември до 21 декември 2018 г. Заявления се подават в областните дирекции на фонд „Земеделие“.

 

 

 

Сродни публикации