За качествени семена и посадъчен материал ще бъдат изплатени 1,2 млн.лв. » Съвети в земеделието

ноември 27, 2021

За качествени семена и посадъчен материал ще бъдат изплатени 1,2 млн.лв.

Акценти

  • Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Подпомагане могат да получат малки и средни предприятия в растениевъдството.

Средства в размер на 1,2 млн.лв. ще бъде разпределени за финансиране на „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“. Това реши УС на ДФ „Земеделие“. Утвърденият бюджет е за 2019 г.

Тази финансова помощ се предоставя на малки и средни предприятия в растениевъдството. За целта те трябва да са получили разрешение за производство на посевен и посадъчен материал. Финансирането е под формата на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС).

Чрез разпределяните средства се стимулира производството и използването на сертифицирани качествени семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и стандартен посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури.

Максималният бюджет на помощта за периода на прилагане (2015-2020 г.) е в размер на 9 674 516 лева. Усвоеният ресурс по схемата за периода 2015-2018 г., е както следва:

  • 2015 г. – 1 350 000 лв.;
  • 2016 г. – 1 292 043 лв.;
  • 2017 г. – 1 191 574 лв.;
  • 2018 г. – 1 100 609 лв.
 

Сродни публикации