За какво пчеларите ще получават по 6,4 млн. лв. годишно » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

За какво пчеларите ще получават по 6,4 млн. лв. годишно

Акценти

  • За мониторинга на остатъци от пестициди в пчелите и по четири от новите дейности могат да участват сдружения на пчелари

В петата НПП за периода 2020-2022 г. има много нови дейности, които ще бъдат финансирани

Вече е одобрена петата Национална програма по пчеларство за периода /НПП/ 2020-2022 г. Бюджетът за всяка от трите години на изпълнението й е в размер на 6 400 000 лв. В разработването й са участвали представители на браншовите организации в пчеларския сектор.

В програмата има включени и нови дейности, който за първи път се финансират.

Мярка А

По мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” такива са разходите за обмен на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства. Освен за тях финансиране ще бъде осигурено и за провеждането на базари, на които ще се предлагат пчелни продукти от местни пчелари.

Мярка Б

По мярка Б „Борба срещу вароатозата” новите дейности са свързани с проучване за наличие на:

  • резистентност на причинителя на вароатозата към финансираните от програмата ветеринарномедицински продукти;
  • заболяването нозематоза и разпространението му на територията на страната.

Мярка В

По Мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ ще бъдат финансирани и разходи за придвижване на пчелните семейства по време на паша.

Мярка Г

В мярка Г „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност“ също има нововъведения. Предвидено е да се осигури финансиране за изследване на хранителните запаси /мед, прашец/ на пчелните семейства. Целта ще е да се провери има ли остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми. Така ще може да се установи качеството на хранителните запаси, като част от факторите за доброто презимуване на семействата.

Мярка Е

Мярка Е осигурява финансиране за приложни изследователски програми в областта на пчеларството. Тук попадат мониторинга на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие. Благодарение на него може да се решат проблемите свързани с евентуално хронично отравяне на пчелните семейства. Това е една от честите причини за отслабване на имунитета им, което след себе си води до влошаване на здравословното състояние.

За мониторинга на остатъци от пестициди в пчелите и по четири от новите дейности могат да участват сдружения на пчелари. Те трябва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Така може да се засили ролята на неправителствения сектор в практическото решаване на част от проблемите в сектора, като свързващо звено между пчеларите и държавните институции.

 

Сродни публикации