За какво получиха плащания стопаните в Разградско » Съвети в земеделието

май 25, 2024

За какво получиха плащания стопаните в Разградско

Акценти

  • В област Разград по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави 250 земеделски стопани са получили финансиране в размер над 1,113 млн. лв.

Почти всички кандидати, поискали да модернизират птицефермите си са одобрени

В подкрепа на птицевъдите в Разградско по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2018 г. са изплатени почти 2,450 млн.лева. Средствата са разпределени между 17 бенефициента, а птицефермите, който отговарят на европейските изисквания за хуманно отношение по схемата са 27 на брой за целия регион.

От цялата страна 296 птицевъди са подали заявление за държавно подпомагане с цел модернизация на птицефермите. 292 от тях са одобрени. На 184 са изплатени над 29,509 млн. лева. Предстои да бъдат извършени плащанията и към останалите бенефициенти.
Бюджетът по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” за 2018 г. възлиза на 34, 560 млн. лв.

3 000 земеделски производителя от Разградска област са заявили, че обработваната от тях земя е в общ размер на 1, 375 млн. дка. Животните им са общо 28 800 на брой. Общият размер на директните плащания, които са получили за „Кампания 2017“ се равнява на  67 млн. лв.

Бенефициентите по СЕПП за „Кампания 2017 г.“ са 1 873. Изплатените към тях средства са 26,625 млн. лв. Пак толкова на брой земеделски стопани са финансирани с 3,376 млн. лв. по схемата за преразпределително плащане. Паричните средства преведени към тях за зелени плащания са почти 16,705 млн. лв. Общо в цялата страна бенефициентите подпомогнати по СЕПП за „Кампания 2017“ са 58 073  на брой. Разпределените между тях плащания са повече от 713 млн. лева.

Сортовете тютюн „Вирджиния“ и „Бърлей“ в област Разград са отглеждани от  1 065 земеделски стопани. Финансирането, което са получили по схемата ПНДТ се равнява на 1, 718 млн. лв. На територията на цялата страна тютюнопроизводителите са 41 323 на брой. Изплатените средства към тях по схемата надхвърлят 84,471 млн. лв.

1,022 млн.лв. са паричните средства преведени на 804 земеделски производители по схемата за протеинови култури. В цялата страна бенефициентите по нея са общо 17 328. Финансовата подкрепа, която са получили се равнява на 29,960 млн. лв.

В област Разград по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави 250 земеделски стопани са получили финансиране в размер над 1,113 млн. лв. За цялата страна общият брой на бенефициентите е 5 583. Разпределените между тях средства са в размер над 29,290 млн. лв.

 

Сродни публикации