„За“ и „против“ промените в Натура 2000 » Съвети в земеделието

юли 05, 2022

„За“ и „против“ промените в Натура 2000

Акценти

 • 34% от територията на страната попадат в зоните от Натура 2000

Промените в Закона за биологичното разнообразие срещат одобрение от различни страни

10 неправителствени организации изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов, главния прокурор Сотир Цацаров и външният министър Екатерина Захариева. Причината за написването му е в зоните от Натура 2000, които съставляват 34% от територията на страната ни. Според НПО-тата за периода 2005-2007 г. са изплатени 9 млн.лв за картиране на екологичната европейска мрежа. Писмото е написано в подкрепа на промените в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). В него е упоменато, че така ще се изпълнят европейските изисквания, които „еколозите“ не са спазили по-рано при картирането на Натура 2000.

Негодуванието и призива за ненамеса от страна на Световния фонд за дивата природа (WWF) във вътрешните работи на България не биват отправени за първи път.

Какви са аргументите, изложени в писмото?

В писмото се казва още, че целенасочено WWF и „За да остане природа в България“ се стремят да предотвратят промените в Закона за биологичното разнообразие. Те бяха предложени от Министерството на околната среда и водите. Според НПО-тата, промените в закона ще докажат, че картирането на Натура 2000 в България не направено съобразно европейските правила и изисквания. Именно те са базирани на реалното разпространение на растителни и животински видове, което е потвърдено с данни от теренни проучвания, снимки, GPS-точки, попълнени формуляри и тракове (запис на маршрутите, по които минават екипите). Всички тези документи доказват без съмнение наличието на видовете в дадена зона.

Според десетте НПО-та, за картирането на Натура 2000 през 2005-2007 „еколозите“ са получили финансиране в размер на 9 млн. лв. С цел да се облагодетелстват финансово те са подменили европейската методология. Не е спазено основно изискване, не са отчетени и съобразени и екологичните, културните, социалните и икономическите фактори. Освен това не е проведена и задължителната публична информационна кампания.

Работата на „зелените“ е била базирана предимно върху прогнози за присъствието или отсъствието на даден растителен или животински вид. Това е причината у нас повече от 1/3 от територията на страната да попада в Натура 2000. Само за сравнение по официални данни на ЕК, Натура 2000 в останалите държави-членки е, както следва:

 • Великобритания – 8,6 %;
 • Дания – 8,4 %;
 • Латвия -11,5 %;
 • Литва -12,4 %;
 • Белгия -12,7 %;
 • Франция -12,9 %;
 • Швеция – 13,4 %;
 • Холандия -13,3 %;
 • Малта -13,3 %;
 • Чехия – 14,1%;
 • Австрия – 15,4 %;
 • Германия -15,5 %;
 • Естония -17,7 %;
 • Италия – 19%.

От поясненията в писмото става ясно, че „еколозите“ са против промените на ЗБР заради липсата на официални протоколи, проучвания на терен и др. документи, изискуеми за картирането на Натура 2000.

От друга страна голяма част от научната общност подкрепя промените в прокетозакона. Те следва да направят публично достъпна информацията за зоните с ценни растителни и животински видове.

 

Сродни публикации