За инвестиции в агротехника и помпени станции ще отидат 90 млн. евро от гаранционния фонд » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

За инвестиции в агротехника и помпени станции ще отидат 90 млн. евро от гаранционния фонд

Връщане на 90 млн. евро от гаранционния фонд към програмата за развитие на селските райони. С тях да се дофинансират проекти на фермери, за които няма бюджет, както и да се ремонтират помпени станции, собственост на държавното дружество "Напоителни системи". Това е новият план, по който работи земеделското министерство, стана ясно на кръгла маса за еврофондовете в сектора, проведена в петък. По програмата, чийто бюджет е 3.2 млрд. евро, могат да се договарят проекти буквално до няколко дни, а плащанията да се извършват до 2015 г.

 


От програма към фонд и обратно

След като в края на 2012 г. България беше изправена пред сериозен риск да не усвои планираните пари от програмата за селските райони, тогавашното агроминистерство реши да прехвърли над 120 млн. евро към гаранционен фонд, управляван от Българската банка за развитие. Неговата цел е да подпомага осигуряването на съфинансиране за инвестиционни проекти от програмата, но усвояването на парите върви със сравнително бавен темп. След като още през миналата година земеделското министерство съобщи, че вероятно средствата във фонда няма да бъдат усвоени 100%, започна да работи и по план за евентуалното им връщане отново в европрограмата. Идеята тогава беше парите да се ползват за ремонт на магистрални съоръжения. В петък стана ясно, че ведомството не се е отказало от ново преразпределение на парите. По време на кръгла маса зам.-министърът на земеделието Явор Гечев съобщи, че ще иска нотификация от Брюксел, с която около 90 млн. евро от гаранционния фонд да бъдат върнати в "Развитие на селските райони". Те обаче няма да отидат за ремонт на поливните трасета.

 


40 – 50 млн. евро за агропроекти

От новопреразпределите около 90 млн. евро 40 – 50 млн. трябва да отидат в схемата за модернизация на земеделски стопанства, чийто бюджет е изчерпан към момента. При последното класиране по нея останаха одобрени проекти за около 80 млн. евро, за които обаче няма финансиране и в момента изчакват евентуално да се освободи ресурс от отказал се кандидат. Същевременно обаче искането до Брюксел за прехвърляне на пари би отнело месеци, а краят на юни е последният възможен срок за договаряне на средства. Така планът е да се направят договори в следващите седмици с изчакващите кандидати, но те да бъдат под условие, че ще получат финансиране само ако има осигурен ресурс. По този начин ще се спази срокът за договарянето и същевременно при първа възможност ще се преразпределят пари за инвестиции.

Ремонт на помпени станции


От думите на Явор Гечев стана ясно, че останалите прехвърлени пари ще се ползват за ремонт на помпени станции, които са собственост на държавното дружество "Напоителни системи". За тази цел трябва да отидат около 40 млн. евро. Гечев обяви, че заради старото оборудване станциите са с много високи разходи за електроенергия. "Напоителни системи" притежава над 180 помпени станции в страната, като все още не е ясно за колко и за кои от тях евентуално ще се осигурят средства за ремонт.

 

За автора

Сродни публикации