За имунопрофилактика на животни ще бъдат изплатени над 3,2 млн. лева » Съвети в земеделието

април 23, 2024

За имунопрофилактика на животни ще бъдат изплатени над 3,2 млн. лева

Акценти

  • По направление Имунопрофилактични мероприятия ще бъдат изплатени 1 377 314 лева

Средствата ще бъдат разпределени по пет направления.

3 248 928 лв. ще бъдат предоставени за извършени ветеринарни мероприятия през първите 5 месеца на 2019 г. Сумата беше одобрена от УС на ДФ „Земеделие“. Парите ще бъдат отпуснати по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“.

Чрез схемата се подпомагат земеделските стопани, които отглеждат селскостопански животни и осъществяват дейност в първичното селскостопанско производство. Средствата се предоставят за покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози.

Предвидено е отпуснатият бюджет да се разпредели по следите направления:

  • Имунопрофилактични мероприятия – 1 377 314 лева;
  • Клинични изследвания – 1 050 002 лева;
  • Вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 447 510 лева;
  • Идентификация на еднокопитни животни отразяване на данните във ВетИС – 483 лева;
  • Отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 373 619 лева;

Общият финансов ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните“ е в размер на 20 млн. лв. за 2019 г. Гласуваните средства са част от тази сума.

 

Сродни публикации