За или против добавките при храненето на животните » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

За или против добавките при храненето на животните

Акценти

  • Всеки може да се запознае с въпросника за обществена консултация

До началото на април Европа обсъжда ползите и вредите от тях

От 22 септември 2003 г. стартира процедурата на Европейската комисия за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета. Той засяга използването на добавки при храненето на животните и евентуалното му бъдещо изменение.

Необходимо е да се осъществи по-добро регулиране, което от своя страна ще гарантира, че:

  • процесът на взимане на решения е прозрачен и открит;
  • всички граждани и заинтересовани страни могат да допринесат в процеса на разработване на политиките и законодателството;
  • доказателства и разбиране на въздействието от употребата им ще са основата върху, която стъпва Европейския съюз в действията си;
  • регулаторната тежест върху предприятията, гражданите или публичните администрации е сведена до минимум.

Всеки, който желае да се запознае с въпросника за обществена консултация по Регламент (ЕО) № 1831/2003 за евентуалното му бъдещо изменение може да го направи на: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-4196253_en%20.

От 12 януари 2018 г. до 03 април 2019 г. ще продължи публичната консултация по темата.  В нея могат да участват отделни граждани, икономически оператори, собственици на домашни любимци, бизнес организации, работници и техните представителни организации, неправителствени организации, консултативни органи и публични администрации, които се интересуват от фуражни добавки.

 

Сродни публикации