Заявления за застраховане на селскостопанска продукция се приемат от днес » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Заявления за застраховане на селскостопанска продукция се приемат от днес

Акценти

  • До 31 август ще трябва да бъдат представяни застрахователните полици

1,5 млн.лв. са средствата, които ще бъдат изплатени през 2019 г. по схемата

Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ ще бъде отворена за участие от днес. Кандидатите ще могат да подават заявления до 31 юли 2019 г.

За 2019 г. средствата, които следва да бъдат разпределени са в размер на 1,5 млн.лв. Сумата е одобрена от УС на Държавен фонд „Земеделие“.

Един земеделски стопанин има право да получи максимум до 65% от стойността на застрахователната премия. Сумата за подпомагане e до 195 лв./ха при размер на застрахователната премия от 300 лв./ха.

На подпомагане подлежат само полици, които са издадени след подаване на заявление за кандидатстване.

В отделите „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ПСМП) на областните дирекции на ДФ ”Земеделие” ще трябва да бъдат представяни застрахователните полици. Срокът за изпълнение на това задължение е до 31 август. Средствата следва да бъдат изплащани до 10 работни дни след сключване на договорите между земеделския стопанин и Фонда.

Финансовата помощ има за цел да насърчи земеделските стопани доброволно да застраховат продукцията си срещу неблагоприятни климатични събития. Това подпомагането е насочено към земеделските стопани, малките и средни предприятия, които произвеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн.

Държавно подпомагане се предоставя на земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Важно е да се отбележи, че те не трябва да имат задължения към Държавен фонд „Земеделие” и държавния бюджет.

 

Сродни публикации