Заявленията за държавните помощи ще се приемат по електронна поща » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Заявленията за държавните помощи ще се приемат по електронна поща

Акценти

  • По изготвен график стопаните ще бъдат уведомени кога да са явят в областната дирекция на фонда

Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областите дирекции на ДФЗ.

Това са част от мерките, които институцията налага във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус и гарантиране на непрекъснат процес за обслужване на бенефициентите.

За улеснение на земеделските стопани, на интернет страницата на Фонда са публикувани образците на заявления по схемите за държавна помощ. Те се намират в главното меню, в категорията „Държавни помощи”, в подменю „Схеми по Регламент (ЕС) 702/2014”:

  • –  Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)“- образец
  • –  Заявление за „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“ – образец
  • –   Заявление за „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.“ – образец
  • –  Заявление за „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“ – образец

 След като заявленията, заедно с изискуемите документи, бъдат подадени по електронната поща на съответната областна дирекция, те ще бъдат обработени. По изготвен график стопаните ще бъдат уведомени кога да са явят в областната дирекция на фонда. На място ще се пристъпи към окончателно им подписване.

 

За автора

Сродни публикации