Защо чак сега ще проверяват БАБХ » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Защо чак сега ще проверяват БАБХ

Акценти

  • На свой ред министърът на земеделието, храните и горите е поискал да бъде направена проверка за достоверността на доклад изготвен от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)

Коректни ли са данните изнесени от Агенцията за случващото се с овцете и козите болни от чума

Все по-заплетен става информационният обмен между държавните институции и обществото. След случаите на чума по дребните преживни животни, след евтаназирането на заразените от тях, многобройните проверки, изследвания и мерки за защита от болестта възникнаха поредните въпроси. На свой ред министърът на земеделието, храните и горите е поискал да бъде направена проверка за достоверността на доклад, изготвен от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Съмненията относно коректността на информацията в документа, подаден към Световната организация по здравето на животните, трябва да бъдат премахнати. Липсата на яснота и светлина,  относно ситуацията това лято, доведе до много сблъсъци. Последваха съкращения и най-вече се стигна до загуба на доверие към родните експерти и институции.

Според министърът, описаното в доклада се разминава с реално случилото се в страната това лято. За дата на изпращане на документа е посочен 13 септември 2018г. От текста в него става ясно, че стадото в Болярово, където беше обявено вторичното огнище на чума по ДПЖ, е ликвидирано. Истината обаче е коренно различна. Животните не са умъртвени.

Имено заради това изкривяване на информацията е и поисканата проверка за коректността на БАБХ. В своя защита от Агенцията са опровергали обвиненията към тях с твърдението, че информацията, която разпространяват се актуализира своевременно.

Акуратно са посочили мерките, които са предприети за ликвидиране на заразата. От обявяването на огнището на 19 юли до преди дни, до стадото в Болярово, ветеринари не бяха допускани. Нито за вземане на проби, нито за евтаназиране на животни. Според обясненията от БАБХ документите издавани от тях се правят чрез онлайн система. С настъпване на промени в ситуацията се правят нужните актуализации на информацията.

В доклада, който са изпратили на 13 септември е имало данни за огнището в Болярово и описание на мерките за справяне с болестта. Поради факта, че животните към датата на изготвяне на доклада са били живи и още са, е поискана неговата актуализация. Тя е направена на 18 септември. Именно на тази дата от БАБХ потърсиха за съдействия прокуратурата, за да бъде осигурен достъп на ветеринарните власти до животните. В продължение на два месеца собствениците на стопанството и техни съмишленици, изгубили доверие в действията на Агенцията възпрепятстваха достъпа на ветеринарите до овцете.

В мерките предприети за ликвидиране на заразата е описано, че трябва да бъдат евтаназирани всички дребни преживни животни в обекта, да се извърши почистване и дезинфекция.

След изследвания на животните в 10 километровата зона около село Воден беше установено и наличието на зараза в стадото в Болярово. Пробите бяха изследвани тук в България и бяха изпратени към референтна лаборатория в Монпелие, Франция. Там положителните резултати бяха потвърдени.

 

Сродни публикации