Защо промениха обвързаното подпомагане » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Защо промениха обвързаното подпомагане

Акценти

  • Зеленчуците ще се обединят в 4 отделни групи в зависимост от разходите или себестойността им

След като бяха изпратени за нотификация промените в схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци производители изразиха несъгласие със съкратените бюджети за оранжерийното производство. Вчера беше проведена среща между техни представители и министъра на земеделието, храните и горите, за да се разяснят причините за тези съкращения на финансовите средства.

Зеленчукопроизводители на протест

Според направените корекции в схемите за обвързаното подпомагане, плащанията  ще се разпределят по 4 направления. Зеленчуците ще се обединят в 4 отделни групи в зависимост от разходите или себестойността им, като целта е във всяка една група да попадат култури със сравнително равни или близки стойности на производствени разходи.

Идеята на тези промени е да се осигури по-справедливо разпределение на обвързана подкрепа за производителите и те да получават еднакъв процент за покриване на производствените си разходи. Така за производството на полски зеленчуци стойността за подпомагане става 11,52 %. Средствата в размер на 1,2 млн. лв., които бяха орязани от бюджета за подкрепа на оранжерийното производство се включват именно тук. Дори и така производителите на оранжерийни зеленчуци остават с по-висока стойност на обвързана подкрепа, а именно 21,13 %.

полско зеле

Според производители тези стойности не съответстват на разходите им и заради това експерти от министерството ще посетят различните типове оранжерии, за да се събере необходимата информация за разходите при производството на зеленчуци в отопляеми и неотопляеми оранжерии. Производителите са готови да съдейства и да покажат, като доказателства за тезата си, фактури и счетоводни документи описващи реалните разходи, направени от тях.

 

Сродни публикации