Защо кравите са проблем за намаляване количеството на парниковите газове » Съвети в земеделието

октомври 26, 2020

Защо кравите са проблем за намаляване количеството на парниковите газове

Акценти

  • Към момента отпадъчната и енергийната промишленост успяха да намалят значително своите емисии на парникови газове

Метанът е вторият най-разпространен парников газ на планетата. Той вреди на атмосферата около тридесет пъти повече спрямо  въглеродния диоксид.

От десетилетия количеството на метан в атмосферата нараства. Едно от причините за това е говедовъдството.

В резултат от човешката дейност, развитието на нефтения и газовия сектор емисиите на метан са се увеличили и вече представляват 60% от глобалните.Според проучване на Международната агенция по енергетика (IEA) тези емисии могат да се намалят сравнително лесно чрез различни технологии. Въпреки това все още за основен източник на метанови емисии продължава да бъде сочено селското стопанство. Само в Германия то генерира 58% от емисиите на газа.

Както е известно, оригването на говеда и свине са основните източници на емисии на метан. За съжаление според учените няма решение за този проблем. Единствената крайна мярка е намаляване популацията на животните.

Към момента отпадъчната и енергийната промишленост успяха да намалят значително своите емисии на парникови газове, но въпреки това селското стопанство все още остава вторият по големина емитент на парникови газове. То се нарежда след енергийния и е наравно с индустриалния сектор.

Има ли възможност за намаляване на метана?

Все още няма фиксирани цели за намаляване на метана. Като парников газ той попада в разпоредбите на Международния протокол от Киото, което означава, че е включен в целите за емисии, които индустриализираните страни са длъжни да изпълняват. ЕС също няма индивидуална цел за намаляване на метана.

Въпреки това принципът на ЕС за разпределяне на тежестта предвижда, че и селското стопанство трябва да намали своите емисии на парникови газове с 30% до 2030 г. в сравнение с нивата от 2005 г. Проблемът е, че не е ясно как това може да се постигне, ако животните отделят голяма част от газа.

Подходите прилагани до момента не са малко. Правени са опити за генетично адаптиране на кравите, провеждани са и експерименти със специален фураж. Според последното извършено проучване емисиите на метан могат да бъдат намалени, ако животните се отглеждат пасищно и се хранят с определени видове детелина. За съжаление потенциалът на този метод е ограничен и той не би могъл да реши проблема.

Учените обясняват това с адаптивността на микроорганизмите в тялото на животните. Те лесно и бързо се приспособяват към промените в хранителния режим на говедата. Така намаляване на емисиите на метан може да се отбележи за много кратко. След това те се връщат към предходните си нива.

 

Сродни публикации